الحلقة 24 و الأخيرة من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 23 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 22 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 21 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 20 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 19 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 18 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 17 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 16 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 15 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 14 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 13 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 12 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 11 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 10 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 09 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 08 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 07 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 06 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 05 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 04 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 03 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 02 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 01 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu
الحلقة 00 من أنمي Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu